Desmentido de Infancia i Futur sobre la noticia de AAiM

30/07/2007

versión castellana


Sr. José Luis Esteban
President de ASFARU


Manacor a 30 de Juliol de 2.007


Benvolgut Josep Lluís :

Me demanes que te faci un comunicat desmentint, afirmant o/i puntualitzant la "noticia" que surt pels "foros " referent a que una entitat -que no vull anomenar- te treballant per ells la majoria del nostre personal i que a partir de ara només existeix aquesta entitat.

Doncs bé , l´ únic que te puc dir es que no tinc per costum desmentir mentires: Segons el meu assessor espiritual ni es saludable ni aconsellable.

Aquesta gent sabrà el que fa i el que diu i, sobretot, perquè heu diu.

Només demanar-me : com gent que està treballant en un tema tan seriós pot escampar -directament o indirectament- o /i consentir - directament - una noticia que l´ únic que fa es crear més confusió a les famílies que estan a l´ espera d´ allò que més desitgen?

Nosaltres no juguem a cap joc de "competència". L´ adopció es massa seriosa per ésser cap joc. Afortunadament la gent seriosa com vosaltres - i no es peloteo- sabeu distingir

Ja saps a on ens pots trobar.

Gràcies per tot

Signat

Antoni Mercadal i Veny.

 

----------------------------------------------------------------

Sr. José Luis Esteban

Presidente de ASFARU

Manacor, a 30 de Julio de 2007

Apreciado José Luís

Me pides que te haga un comunicado desmintiendo, afirmando o/y puntualizando la "noticia" que sale en los "foros" referente a que una entidad - que no quiero nombrar - tiene trabajando para ellos la mayoría de nuestro personal y que a partir de ahora solo existe esa entidad.

Pues bien, lo único que puedo decir es que no tengo la costumbre de desmentir mentiras. Según mi asesor espiritual ni es saludable ni aconsejable.

Esta gente ya sabrá lo que hace o lo que dice y, sobretodo, porque lo dice.

Solo me pregunto: ¿cómo gente que está trabajando en un tema tan importante puede difundir - directa o indirectamente- o/y consentir - directamente- una noticia que lo único que hace es crear más confusión a las familias que están esperando aquello que más desean?.

Nosotros no jugamos a ningún juego de "competencia". La adopción es demasiado seria para ser ningún juego. Afortunadamente la gente seria como vosotros - y no es peloteo - sabéis distinguir.

Ya sabes donde encontrarme.

Gracias por todo

Firmado

Antoni Mercadal i Veny